Pomóż zakończyć hodowlę klatkową w Unii Europejskiej

Przepisy unijne mają się zmienić dzięki zainicjowanej przez nas inicjatywie obywatelskiej i naszemu ambitnemu projektowi „Koniec Epoki Klatkowej – End the Cage Age”. W 2021 roku Komisja Europejska w odpowiedzi na złożony przez nas projekt, zobowiązała się wycofać klatki z hodowli zwierząt w całej UE. Tak zmienione prawo pomoże w sumie ponad 300 milionom europejskich zwierząt!

Potrzebne jest jednak poparcie wszystkich krajów członkowskich, by zakaz okrutnej hodowli klatkowej stał się rzeczywistością. Musimy przekonać więc polskiego ministra, by poparł taką zmianę przepisów. Twój podpis ma więc ogromne znaczenie!

https://akcje.ciwf.pl/page/99860/petition/1?ea.tracking.id=ciwf-weblink&supporter.appealCode=CAPWE_PL0222&_gl=17fl30l_gaMTA4NzQ1NzgxNS4xNjc4MTc2NzA1_ga_RMC05PGGT7*MTY3ODE3NjcwNC4xLjEuMTY3ODE3OTY5OC4wLjAuMA..