Wszystkim Przyjaciołom Zwierząt życzymy w tych trudnych czasach,
aby nadchodzące Święta były pełne miłości, spokoju i rodzinnego ciepła,
a Nowy Rok niech obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals wraz z podopiecznymi